سرویس مشورتی

یک نشریهٔ ادواری که معمولاً هر هفته، هر دوهفته، یا ماهانه به صورت چاپی یا برخط منتشر می‌شود و پژوهش، تحلیل آماری، و راهنمایی‌هایی در بارهٔ سرمایه‌گذاری‌های مالی (سهام، اوراق قرضه، حق‌العمل‌کاری، بیع متقابل، و …) ارائه می‌دهد؛ مانند مجلهٔ “The Value Line Investment Survey” که از سال ۱۹۳۶، هر هفته منتشر می‌شود. کتابخانه‌ها اغلب شماره‌های جاری چاپی یک سرویس مشورتی را به شکل صحافی آزادبرگی (برای تسهیل در روزآمدسازی آن) نگهداری می‌کنند.