پیش‌نسخه‌، نسخهٔ پیش از انتشار‌، نسخهٔ پیش‌نشر

نسخه‌ای از یک کتاب یا نشریهٔ دیگر که پیش از آغاز به چاپ در شمارگان معمول‌، به صورت صحافی‌شده تهیه می‌شود تا با استفاده از آن‌، ناشر بتواند پیش از صحافی کل مجلدات‌، اشکالات احتمالی را برطرف کند‌. پیش‌نسخه‌ها را پیش از تاریخ اعلام‌شدهٔ انتشار‌، گاهی به‌شکل صحافی‌نشده یا با صحافی غیر ‌از صحافی ناشر‌، غالباً همراه با برگه‌های لایی‌ سفید برای ثبت نظرات‌، برای کتابفروشان‌، کمیتهٔ انتخاب در باشگاه‌ها‌، و منتقدان نیز می‌فرستند‌. این نسخه‌های ارسالی صحافی‌نشده را «پیش‌برگ» (advance sheet) نیز می‌نامند.

مترادف با:

early copy

مقایسه کنید با:

reading copy; review copy