فیلتر محتوای بزرگسالان

نرم‌افزاری که برای ممانعت از بازیابی مطالب اینترنتی که برای کودکان نامناسب تشخیص داده می‌شود (متون و تصاویر حاوی خشونت و سکس و …) طراحی شده. مشروعیت قوانینی که کتابخانه‌ها را ملزم به استفاده از چنین فیلترهایی می‌کنند، در ایالات‌متحده مورد بحث است. اکثر موتورهای جستجوی تصاویر، به طور پیش‌فرض شامل یک فیلتر محتوای بزرگسالان هستند که کاربر می‌تواند آن را غیرفعال کند.

مترادف با:

mature content filter

نیز نگاه کنید به:

Children’s Internet Protection Act