محتویات بزرگسالان

مطالبی در قالب دیجیتالی یا چاپی که بعضی افراد، آن‌ها را برای کودکان نامناسب می‌دانند- معمولاً به این علت که حاوی متن و/یا عکس‌های جنسی زننده، تصویرهای گرافیکی خشونت‌آمیز، یا گفتگوهای بی‌پرده در بارهٔ هویت جنسی یا گرایش‌های جنسی هستند. در برخی ایالات امریکا و نیز بعضی کشورها، قوانین و مقرراتی برای مقابله با اشاعهٔ آزادانهٔ محتوای بزرگسالان وجود دارد.

نیز نگاه کنید به:

adult content filter