ادوبی آکروبات

برنامهٔ تبادل سند که به‌وسیلهٔ شرکت «‌ادوبی سیستمز‌» (Adobe Systems) تهیه شده و امکان می‌دهد که فایل‌های داده‌ای موجود بر روی یک کار‌پایهٔ نرم‌افزاری (‌داس‌، ویندوز‌، مکینتاش‌، …‌) را بتوان بدون ازدست‌دادن قالب‌بندی متن‌، بر روی کارپایهٔ دیگر‌ نمایش داد و چاپ کرد‌. این قابلیت بویژه در ارتباطات اینترنتی که ارتباط متقابل رایانهای در انواع و اندازه‌های مختلف را برقرار می‌کند دارای اهمیت است‌. شرکت ‌«‌ادوبی سیستمز‌» نرم‌افزار موردنیاز برای ایجاد یا تبدیل اسناد به قالب «سند قابل انتقال» ‌(‌پی‌دی‌اف‌) را می‌فروشد‌، ولی‌ از کاربران به خاطر نرم‌افزار موردنیاز برای خواندن اسناد ‌«پی‌دی‌اف‌»، هزینه‌ای طلب نمی‌کند‌. برنامهٔ ‌«اکروبات ریدر‌» را می‌توان مستقیماً از پایگاه وب این شرکت دریافت و ‌ضبط کرد‌.

نیز نگاه کنید به:

plug-in