سرنام‌، سرینام‌، آغازه

یک نام یا کلمهٔ جدید (‌واژهٔ نوساخته‌)که قابل تلفظ و در نتیجه قابل به‌یاد‌سپاری است و ازترکیب تک‌حرف‌ها یا چند حرف اول یک عبارت یا اصطلاح مرکب‌، یا بخش‌هایی از آن‌ها ساخته شده‌ (مثلاً Eric از حروف آغازین Educational Resources Information Center تشکیل شده)‌. «سرنام‌یاب» نمونه‌ای از یک لغتنامهٔ برخط سرنام‌ها است.

مقایسه کنید با:

‌abbreviation; initialism

نیز نگاه کنید به:

anacronym