خط‌مشی دسترسی

بیانیهٔ رسمی و مکتوبی که به‌وسیلهٔ شخص‌/‌ اشخاص‌/ نهاد مسئول مدیریت آرشیو یا مجموعهٔ خاص منتشر می‌شود و در آن‌، موادی که دسترسی به آن‌ها امکان‌پذیر است و افراد مجاز به دسترسی‌، و نیز تمامی شرایط یا محدودیت‌های استفاده، مشخص می‌شوند. این بیانیه معمولاً برای کاربران ارسال می‌شود یا به نحوی بین آنان توزیع می‌گردد‌.