نسخهٔ دسترسی

نسخه‌ای از یک فیلم، نوار ویدیویی، دی‌وی‌دی، یا رسانه دیگر که برای استفاده عمومی (تماشا، امانت، …) است- در برابر نسخه‌ای که برای حفاظت یا به عنوان نسخهٔ مادر برای تکثیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین قیاس، نسخه‌ای از یک عکس یا سند دیگر که با هر قالبی برای استفادهٔ معمول روزانه تهیه می‌شود، ‌تا نسخهٔ اصلی از فرسودگی و آسیب اتفاقی مصون بماند.

مترادف با:

use copy

همچنین، یک شیء دیجیتالی (نوعاً یک تصویر گرافیکی) که از کیفیت بالای اصل خود، به نسخه‌ای با کیفیت پایین‌تر (و معمولاً در اندازهٔ کوچک‌تر) تقلیل می‌یابد تا از این طریق، انتقال آن در شبکه‌های با باندپهنای کم، تسهیل شود.