کُد دسترسی‌، رمزینهٔ دسترسی

یک کُد شناسایی (مثل نام کاربر‌، گذرواژه‌، یا شمارهٔ شناسایی فردی) که کاربر باید به درستی وارد کند تا به یک شبکه یا سامانه رایانه‌ای، دسترسی یابد‌. در اکثر سامانه‌های انحصاری‌، کُدهای دسترسی شدیداً کنترل می‌شوند تا از ورود کاربران غیر‌مجاز جلوگیری شود‌.

مترادف با:

authorization code