دسترسی‌

حق ورود به یک کتابخانه یا مخزن آن‌. همهٔ کتابخانه‌های عمومی و اکثر کتابخانه‌های آکادمیک در ایالات متحده به روی عموم‌مردم باز هستند‌، ولی دسترسی به برخی از بخش‌ها مثل مخزن‌های بسته‌، کتاب‌های‌کمیاب‌، و مجموعه‌های‌خاص ممکن است با محدودیت‌هایی همراه ‌باشد‌.

در مفهوم کلی‌تر‌، به معنای حق یا فرصت استفاده از یک منبع که ممکن است آزادانه و به‌رایگان در اختیار همه نباشد‌.

نیز نگاه کنید به:

accessibility

در رایانش‌، عبارت است از حق استفاده از یک سامانهٔ رایانه‌ای یا منبع برخط، که معمولاً با صدور کُد ‌دسترسی برای کاربران مجاز، کنترل می‌شود‌‌.

در مفهوم کلی‌تر‌، به توانایی یک کاربر در دست‌یافتن به داده‌های ذخیره‌شده در یک رایانه ‌یا سامانهٔ ‌رایانه‌ای اطلاق می‌شود‌.

نیز نگاه کنید به:

open access; perpetual access