چکیده‌نویسی

آماده‌سازی یک گزارش کوتاه و واقعگرا (‌چکیده) از محتوای یک اثر مکتوب‌، تا پژوهشگر بتواند سریعا‌ً تصمیم بگیرد که آیا خواندن تمامی متن‌، آن نیاز اطلاعاتی بخصوص را  برآورده می‌کند یا خیر. چکیده‌نویسی معمولاً به متون یک رشته خاص یا گروهی از رشته‌های مرتبط محدود می‌شود‌، و به وسیله یک شخص حقیقی یا حقوقی (مثلاً سرویس چکیده‌نویسی و نمایه‌سازی، که چکیده‌ها را منظماً در اختیار جمعی از مشترکان قرار می‌دهد)، انجام می‌گیرد.