کوته‌نوشت، اختصار، مخفف

شکل کوتاه‌شدهٔ یک کلمه یا عبارت که به‌منظور اختصار، به جای کل کلمه یا عبارت به کار می‌رود، و از حرف نخست، یا چند حرف نخست، همراه با یک نقطه تشکیل می‌شود؛ مثل «ج.ا.ا.» به جای «جمهوری اسلامی ایران»، یا .assoc به‌جای association. بعضی واژه‌ها بیش از یک کوته‌نوشت دارند (مثل .V و .Vol به جای Volume). از کوته‌نوشت همچنین به عنوان واژهٔ عام و فراگیر به جای تمامی شکل‌های کوتاه‌شدهٔ یک کلمه یا عبارت (غیر از سرینام، آغازینه، یا واژهٔ شکسته) استفاده می‌شود. قواعد حاکم بر استفاده از کوته‌نوشت‌ها در مدخل‌های فهرست کتابخانه، در پیوست «ب‌» از مجموعه قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن‌ـ ویرایش دوم آورده شده‌اند.

کوته‌نوشت:

abbr.

در دستنوشته‌های قرون‌وسطایی، از کوته‌نوشت اغلب برای صرفه‌جویی در زمان و فضا استفاده می‌شد، و خوانندگان آن دوره نیز با این علائم آشنا بوده‌اند.