Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

نیازسنجی سواد اطلاعاتی دانشجویان از اساتید

استاد ارجمند

با سلام و احترام، به منظور برنامه‌ریزی برای طراحی و ارائۀ کارگاه‌های آموزشی کارآمد و اثربخش، پرسشنامۀ زیر تدوین شده است تا با بهره‌گیری از نظرات همکاران محترم عضو هیئت علمی، نسبت به نیازسنجی در این رابطه اقدام گردد. از شما درخواست می‌شود ضمن مشخص کردن هر یک از حوزه‌هایی که آموزش در آن را برای دانشجویان ضروری می‌دانید و نیز مقطع تحصیلی مورد نظر، هر گونه نظر و پیشنهاد خود را در این باره در پایان اعلام فرمایید.

نام دانشکده:                                              نام گروه/ رشته:

 

ردیف حوزه‌ای که دانشجویان نیاز به کارگاه دارند کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا  
  توانایی ارزیابی منابع – (اعتبار، دقت، روزآمدی، عینیت، ربط به تکلیف) بویژه در مورد وبسایت‌ها        
  آشنایی با مجلات / ادواری‌ها به عنوان منبع اطلاعات        
  آگاهی از تفاوت بین پایگاه داده و وبسایت        
  تفاوت بین Google و Google Scholar        
  درک مفهوم فهرست کتابخانه        
  توانایی استفاده موفق از فهرست کتابخانه برای مکانیابی کتاب در قفسه‌ها        
  توانایی استفاده از نمایه و فهرست مطالب در منابع چاپی        
  توانایی تبدیل موضوع به یک سوال تحقیقاتی        
  توانایی تدوین و به کارگیری کلمات کلیدی        
  استفاده از جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطلاعات تخصصی (همراه با درک منطق بولی)        
  توانایی محدود کردن یا گسترش یک موضوع        
  توانایی خواندن انتقادی منابع اطلاعاتی و ترکیب اطلاعات جمع آوری شده        
  آگاهی از فنون پارافریز و زمان استناد به منابع        
  توانایی استناددهی و درک اجزای یک استناد        
  شناخت سبک‌های مختلف استناد و کاربرد آنها        
  توانایی مکانیابی مقالات        
  تشخیص تفاوت بین مجلات علمی و معمولی        
  تشخیص تفاوت بین مجلات / مقالاتی که توسط متخصصان بررسی و داوری شده اند و نشده‌اند        
           

 

 

منبع مورد استفاده:

Elizabeth Percy. Westwood High School, Library/Media; https://docs.google.com/document/d/1sM8PAZIbmHVUFyI40ygtZoxdaPPK4_lNMORFoNHmXr0/edit