اطلس جهان

کتاب مرجعی (معمولاً با قطع بزرگ) که حاوی نقشه‌هایی از همه‌ٔ کشورها و مناطق جهان، با چاپ رنگی می‌باشد و گاهی با متن توضیحی و اطلاعات آماری، و نیز نمایه‌ای از نام مکان‌ها (جاینامه) در انتها همراه است. برای اتصال به یک اطلس درونخطی از جهان، اینجا را کلیک کنید.