کارگاه آموزشی 

نشستی متشکل از افراد علاقه‌مند به یادگیری بیش‌تر درباره‌ٔ یک موضوع، یا خواهان کسب تجربه‌ٔ عملی در استفاده از یک شیوه، سامانه،‌ یا منبع، که معمولاً با هدف مهارت‌آموزی یا توسعه‌ٔ حرفه‌ای برگزار می‌شود. کارگاه آموزشی از آن نظر که کار-مدار و در عین حال کوتاه‌تر (معمولاً یکروزه یا کم‌تر) است با کنفرانس تفاوت دارد و ممکن است شرکت در آن برای کسانی که حتماً عضو مؤسسه یا سازمان خاصی (مثل مؤسسه‌ٔ برگزارکننده) نیستند، آزاد باشد.