مجلهٔ زنان

ادواری‌های پرطرفداری که تخصص آن‌ها در محتوایی است که گرایش به علائق مخاطبان مؤنث دارد. ازجمله می‌توان به مجله‌های مد، مجله‌های خانه‌داری و باغبانی، و انواع خاصی از مجلات هنرهای دستی (خیاطی، بافندگی، لحافدوزی، …) اشاره کرد. مجلات مربوط به سلامت زنان نیز در این زمره هستند.