جانویسه، جایگزین‌سازی کاراکتر خودگَرد، علامت جامع، نویسه‌ٔ عام

نرم‌افزارهای جستجوی مورداستفاده در برخی از داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی و موتورهای جستجو، این امکان را به کاربر می‌دهند که در جستجوی کلیدواژه‌ای، یک نویسه‌ٔ بخصوص را در وسط یک واژه‌ٔ جستجو درج کند تا رکوردها یا سایت‌هایی بازیابی شوند که حاوی کلماتی هستند که که به‌جای آن نویسه‌ٔ بخصوص، هر نویسه‌ٔ دیگری دارند یا اصلاً نویسه‌ای در آنجا ندارند. این امکان برای بازیابی جمع‌های بیقاعده و املاهای متفاوت یک کلمه سودمندند. جانویسه‌ها، نماد و شکل استاندارد ندارند. به کاربران توصیه می‌شود در هر داده‌پایگاه ناآشنا، صفحه(های) راهنما را بخوانند تا ببینند آیا دارای امکان استفاده از جانویسه هست یا خیر، و اگر هست، از چه نمادی باید استفاده کرد.

نیز نگاه کنید به:

truncation

مثلاً واژه‌ٔ “wom#n” یا “wom?n” رکوردهایی را بازیابی می‌کند که حاوی هر دو واژه‌ٔ “woman” و “women” هستند؛ “colo#r” یا “colo?r” رکوردهایی را بازیابی می‌کند که حاوی هر دو واژه‌ٔ “color” و “colour” هستند.

در رایانش، نمادی (معمولاً یک ستارک) است که در بیش‌تر سیستم‌های عامل و برنامه‌های کاربردی قابل دستیابی است، و از آن می‌توان در نام فایل، به‌منظور تعیین چندین فایل و درختواره استفاده کرد؛ مثلاً “letter*.doc” موجب بازیابی همه‌ٔ فایل‌هایی می‌شود که نامشان با “letter” آغاز و به “doc.” ختم می‌شود. بیش‌تر برنامه‌های واژه‌پرداز نیز این امکان را به کاربر می‌دهند که در جستجوهای متنی از جانویسه استفاده کند.