ویراست همنگاشتی، ویرایش دارای حواشی گوناگون

برگرفته از واژه‌ی لاتین «cum notis variorum» به‌معنای «با یادداشت‌هایی از اشخاص گوناگون». ویراستی مبتنی بر مقایسه و تفسیر دانشورانه‌ٔ چندین نگارش قبلاًمنتشرشده‌ٔ متن، که توضیح‌نامه‌های نوشته‌شده توسط ویراستاران گوناگون را نیز شامل می‌شود.

مقایسه کنید با:

variant edition

نیز نگاه کنید به:

definitive edition