نامنتسب، نامنسوب

اثر، نقل‌قول، یا ساخته‌ای که فاقد اشاره به نام نویسنده، پدیدآورنده، یا مأخذ است. مثلاً در مقالات مجلات و آثار پژوهشی، غالباً نام یا حروف اول نام نویسندهٔ چکیده درج نمی‌شود، و متون خبری منتشرشده در روزنامه‌ها و خدمات برخط خبری ممکن است فاقد «خط نام» نویسنده‌اند.

مقایسه کنید با:

anonymous