مجله‌ٔ صنفی

یک نشریهٔ ادواری که به اشاعه‌ٔ اخبار و اطلاعات مورد علاقه‌ٔ یک گروه بخصوص از پیشه یا صنعت می‌پردازد و غالباً به‌وسیله‌ٔ یک اتحادیهٔ صنفی منتشر می‌گردد. برخی از مجلات صنفی علاوه بر نگارش چاپی، به‌صورت برخط نیز قابل دستیابی هستند.