اصطلاحنامه، اصطلاحگان، گنجواژه، تزاروس

کتابی از مترادفات و شبه‌مترادفات در یک زبان نوشتاری، که معمولاً به ترتیب مفهومی مرتب می‌شوند؛ هر چند که ترتیب لغتنامه‌ای نیز نامعمول نیست. نخستین اصطلاحنامه‌ٔ زبان انگلیسی که در سال ۱۸۵۲ منتشر شد، به‌وسیله‌ٔ «پیتر مارک روژه» (Peter Mark Roget) تدوین گردید. برای اتصال به اصطلاحنامه‌ٔ برخط زبان انگلیسی، نگاه کنید به: Merriam-Webster Online. اصطلاحنامهٔ چندزبانه، مترادفات را به زبان‌های متعدد ارائه می‌دهد.

نیز نگاه کنید به:

crossword puzzle dictionary

نیز به واژفرهتگ کلمات، متشکل از واژگان تخصصی یک رشته یا حوزه‌ٔ مطالعاتی تخصصی گفته می‌شود، که به ترتیب الفبایی مرتب شده‌اند و روابط منطقی و معنایی بین اصطلاحات (بویژه سیاهه‌ای از سرعنوان‌های موضوعی یا توصیفگرهای مورد استفاده به‌عنوان اصطلاح مرجـّح در نمایه‌سازی متون آن حوزه) را نشان می‌دهد. در بازیابی اطلاعات، از اصطلاحنامه می‌توان برای مکانیابی اصطلاحات اعم و اصطلاحات مرتبط (اگر کاربر بخواهد بازیابی را گسترش دهد)، یا اصطلاحات اخص (برای خاص‌ترکردن عبارت جستجو) استفاده کرد. یک اصطلاحنامه‌ٔ خوش‌ساخت همچنین نمایه‌ساز را قادر می‌سازد که در تخصیص اصطلاحات نمایه‌ای به اسناد، انسجام و یکدستی را رعایت کند.

جمع:

thesauri

نیز نگاه کنید به:

controlled vocabulary; lead-in vocabulary; metathesaurus