مرور نظام‌مند

نوعی از بررسی متون که بر یک پرسش پژوهشی مشخص تمرکز دارد و از روش‌های معین برای کمینه‌سازی سوگیری در شناسایی، ارزیابی، انتخاب، و تحلیل همهٔ شواهد باکیفیت مرتبط با پرسش بهره می‌گیرد. مرور نظام‌مند از معاینات کنترل‌شدهٔ تصادفی چنان اهمیتی در پزشکی مبتنی بر شواهد دارند که درک آن‌ها برای حرفه‌مندان درگیر در پژوهش‌های زیست‌پزشکی و ارائهٔ بهداشت، از الزامات بایسته است. اگرچه بسیاری از مجلات زیست‌پزشکی و بهداشت به انتشار مقالات مرور نظام‌مند می‌پردازند، اما یکی از معروف‌ترین منابع، «همیارهٔ کاکرین» (Cochrane Collaboration) است – گروهی بالغ بر ۱۵۰۰۰ متخصص داوطلب که به مرور نظام‌مند معاینات تصادفی مربوط به اثرات درمان، و دیگر پژوهش‌ها می‌پردازند.