Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

septennial

هفت‌سالانه

آنچه هر هفت سال منتشر شود. به نشریه‌ای پیایندی که هر هفت سال منتشر گردد نیز اطلاق می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

annual; biennial; triennial; quadrennial; quinquennial; sexennial; decennial