Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

search strategy

راهبرد جستجو، راهبرد کاوش، فرمول‌بندی جستجو، ترکیب‌بندی جستجو

در بازیابی اطلاعات، عبارت است از طرحی نظام‌مند برای اجرای یک جستجو. در بیش‌تر موارد، اولین گام در جستجو، تدوین یک گزارهٔ مقوله‌ای فشرده و واضح است. گام بعدی، شناسایی مفاهیم اصلی در آن مقوله است. سپس مناسب‌ترین کشف‌ابزارها برای آن موضوع را باید شناسایی و مکانیابی کرد. بعد از آن می‌توان برای یافتن اصطلاحات مُرجحی که آن مفاهیم اصلی را بازنمایی کنند، به فهرست‌های مجاز سرعنوان‌(های) موضوعی و توصیفگرها (در سیستم‌های ‌نمایه‌سازی مناسب) مراجعه کرد.

در بازیابی رایانه‌مبنای اطلاعات می‌توان با استفاده از منطق بولی، کلیدواژه‌ها را ترکیب کرد و یک یا چند پرس‌وجو تشکیل داد که «نحو» بیان آن‌ها برای فهرست‌ها، داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، و موتورهای جستجویی که به احتمال زیاد حاوی اطلاعات درباره‌ٔ موضوع هستند، قابل قبول باشد. اگر نتایج اولیه‌ٔ جستجو رضایتبخش نباشند، کاربر می‌تواند با افزودن اصطلاحات مرتبط یا جایگزین‌کردن اصطلاح‌های عام‌تر، عبارت جستجو را تغییر دهد تا بازیابی را گسترش دهد، یا با استفاده از اصطلاحات اخص، بازیابی را محدود نماید. در بیش‌تر سامانه‌ها می‌توان از محدودگرها برای محدودکردن بازیابی به مدخل‌هایی که پارامترهای خاصی را برآورده می‌سازند استفاده کرد.

نیز نگاه کنید به:

heuristic; proximity; truncation