بررسی، نقد و بررسی، نقدنامه، بررسی‌نامه 

گزارشی ارزیابانه از یک اجرا یا نمایشگاه هنری اخیر، یا از اثر تازه‌منتشرشده‌ٔ علمی یا ادبی که معمولاً توسط یک فرد واجد شرایط و برای نشر در روزنامه، مجله‌ٔ عمومی یا تخصصی جاری، نوشته و امضا شده است. این مطلب ممکن است توصیفی، گزارشی، تطبیقی، یا انتقادی باشد، یا به عنوان محملی برای یک جْستار طولانی عمل کند که در آن، بررسی‌کننده درباره‌ٔ چند اثر منتشرشده‌ٔ جدید («بررسی چندگانه»)، یا درباره‌ٔ مقوله‌ای وسیع‌تر که مرور آثار مورد اشاره، حکم گام اول را برای اثبات آن دارند، بحث می‌کند. در کتابخانه‌ها، تصمیمات مربوط به انتخاب مواد عمدتاً بر مبنای نقد و بررسی‌ها هستند.

مترادف با:

critique

مقایسه کنید با:

puff

نیز نگاه کنید به:

review lag

در «بوک ریویو دایجست» (‌Book Review Digest) و «بوک ریویو ایندکس» (Book Review Index)، نقد و بررسی‌های کتاب براساس سالی که در آن منتشر شده‌اند و بر مبنای پدیدآورنده‌ٔ عنوان مورد بررسی، نمایه می‌شوند. با واردکردن کلیدواژه‌های عنوان اثر مورد بررسی به‌عنوان عبارت جستجو، بررسی‌های انجام‌شده از آن اثر را می‌توان به‌صورت برخط در داده‌پایگاه‌های ادواری عمومی مکانیابی کرد.

به یک ادواری که به نشر مقالات انتقادی و ارزیابانه اختصاص یافته نیز اطلاق می‌گردد.