لغتنامهٔ معکوس

لغتنامه‌ای که به شیوه‌ای غیراستاندارد سازماندهی شده؛ مثلاً به ترتیب الفبای انتهای کلمات (مثل “The Rhyming Dictionary of the English Language”) یا بر مینای مفهوم، عبارت، یا تعریف – به جای سرواژه (مثل “Bernstein’s Reverse Dictionary”)