روزنوشت زمینی

روایت داستانگونه از وقایع، تجارب، و مشاهدات در طول یک سفر زمینی، بویژه به غرب امریکا در قرن ۱۹، که معمولاً به صورت منظم ثبت می‌شود.