اطلس ملی؛ اطلس کشوری

کتابی از نقشه‌های یک کشور، معمولاً حاوی دست‌کم یک نقشهٔ جامع، نقشه‌های جداگانه از واحدهای عمدهٔ اجرایی (ایالات، بخش‌ها، وزارتخانه‌ها، و …)، و نقشه‌های موضوعی گوناگون از کل کشور، که نشانگر جمعیت‌شناسی، کاربردهای سرزمینی، فعالیت‌های اقتصادی، و … است که به سبک و قالب یکسان و مقیاس نسبتاً ثابت، گاهی همراه با نمایه‌ای از نام مکان‌ها (جاینامه) در انتها، به چاپ می‌رسد. اطلس‌های کشوری غالباً حاوی اطلاعات آماری در بارهٔ کشور به شکل جدول و نمودار هستند و ممکن است با همکاری ادارهٔ دولتی یا نهاد ملی نقشه‌برداری منتشر شوند. برای نمونه، اینجا و اینجا کلیک کنید.