سیاههٔ پستی، فهرست پستی، فهرست مباحثه، گروه مباحثه، لیست بحث و مذاکره

سخنگاه بحث پست الکترونیکی که به افراد امکان می‌دهد مشترک شوند و به طور خودکار، پیام‌هایی را که مشترکان دیگر ارسال می‌کنند دریافت نمایند. شرکت‌کنندگان نیز می‌توانند پیام‌ها و پاسخ‌های خودشان را برای توزیع در میان بقیهٔ مشترکین فهرست، پست کنند. سیاههٔ پستی ممکن است دارای گردانندهٔ ناظر باشد یا نباشد.

مترادف با:

electronic discussion list

مقایسه کنید با:

bulletin board system; distribution list

نیز نگاه کنید به:

LISTSERV; lurk; Majordomo; netiquette