مجلهٔ نامه‌ها

نشریهٔ ادواری پژوهشی که به انتشار مقالات کوتاه حاوی گزارش‌های بین‌دوره‌ای از یافته‌های پژوهشی، معمولاً در یک حوزهٔ آکادمیک خاص، اختصاص یافته و مشتمل بر یافته‌های منفی و غیرقطعی است که احتمال دارد مورد علاقهٔ دیگر پژوهشگران باشند. فرایندهای سریع بررسی و انتشار، در مورد این نوع از مجلات بسیار اهمیت دارند.