لغتنامه‌ٔ زبان

یک اثر مرجع که کلمات یک زبان را (به ترتیب الفبایی) فهرست می‌کند و اطلاعاتی در بارهٔ املا، هجابندی، تلفظ، ریشه‌شناسی و تاریخچه، تعریف، کاربرد استاندارد، کوته‌نوشت، و گاهی مترادفات و متضادها ارائه می‌دهد. لغتنامه‌های زبان از نظر دورهٔ زمانی تحت پوشش (مثل “Middle English Dictionary”)، گستره و ویژگی‌های واژگان مورد شمول (زبان عامیانه، زبان استعاری، …)، مقدار تصاویر (مثل لغتنامه‌های بصری)، و ویژگی‌های خاص، با هم متفاوت‌اند. تقسیم لغتنامه‌های زبان انگلیسی به امریکایی و بریتانیایی، بازتاب تفاوت‌های اندک در املا، تلفظ، و کاربرد لغات است. به عنوان نمونهٔ یک لغتنامهٔ برخط به “Merriam-Webster OnLine” نگاه کنید.

لغتنامهٔ زبان خارجی کلمات یک زبان را به ترتیب الفبایی ذکر می‌کند، و هر مدخل شامل ترجمهٔ سرواژه به زبان دوم می‌شود. بعضی از این لغتنامه‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند: در بخش اول کلمات زبان مبدأ همراه با تعاریف به زبان مقصد فهرست می‌شوند و در بخش دیگر، بالعکس. لغتنامه‌های زبان خارجی اغلب برای سهولت استفاده توسط گردشگران، در قطع جیبی منتشر می‌شوند. برخی زبان‌ها، لغتنامه‌های تصویری دوزبانه هم دارند. پایگاه “YourDictionary.com” حاوی پیوندهایی به لغتنامه‌های بیش از ۲۸۰ زبان دنیا است.

مقایسه کنید با:

thesaurus

نیز نگاه کنید به:

polyglot dictionary