دارایی فکری، مالکیت فکری، مالکیت معنوی

محصولات ملموس و مشهود ذهن و هوش بشری، که مشمول وضعیت حقوقی مربوط به دارایی شخصی می‌شوند- بخصوص آثاری که تحت حفاظت حق نشر هستند، ابداعاتی که پروانه‌ٔ ثبت گرفته‌اند، و علامت‌های تجاری ثبت‌شده. یک ایده فقط وقتی دارایی فکریِ خالق آن ایده به‌شمار می‌آید که به شکلی خاص، ثبت یا اعلان شود.

کوته‌نوشت:

IP

نیز نگاه کنید به:

information law