نسخه‌ٔ برنوشته‌شده، نسخه‌ٔ سپاس‌نویسی‌شده، نسخه‌ٔ اهدانویسی‌شده، نسخه‌ٔ تقدیم‌نویسی‌شده

نسخه‌ای از کتابی که (به‌عنوان یادبود اهدا) حاوی نام دریافت‌کننده، و گاهی اظهار نظر یا عبارت مناسبی می‌باشد و امضای اهداکننده (که ممکن است خود پدیدآورنده باشد) به دنبال آن می‌آید. یادبود معمولاً بر روی رَهابَرگ یا صفحهٔ عنوان نوشته می‌شود.

کوته‌نوشت:

insc.

مقایسه کنید با:

presentation copy