سواد اطلاعاتی

مهارت در پیداکردن اطلاعات موردنیاز، از جمله درک چگونگی سازماندهی منابع در کتابخانه‌ها، آشنایی با منابعی که کتابخانه‌ها ارائه می‌کنند (شامل قالب‌های اطلاعاتی و ابزارهای جستجوی خودکار)‌، و آگاهی از فنون رایج پژوهش. این مفهوم، مهارت‌های لازم برای ارزیابی انتقادی محتوای اطلاعاتی و به‌کارگیری کارآمد آن‌ها، و نیز درک زیرساختار فناورانه‌ای که انتقال اطلاعات بر آن مبتنی است (از جمله تأثیر و بافتار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) را نیز شامل می‌شود. برای اتصال به وبگاه سواد اطلاعاتی «انجمن کتابخانه‌های پژوهشی و دانشکده‌ای» (اِی‌سی‌آر‌ال)، اینجا را کلیک کنید.

مترادف با:

information skills

مقایسه کنید با:

computer literacy; media literacy

نیز نگاه کنید به:

bibliographic instruction