میز اطلاعات، میز اطلاع‌رسانی 

میزی در یک کتابخانه‌ٔ بزرگ آکادمیک یا عمومی، که معمولاً در نزدیکی ورودی اصلی قرار گرفته و کارمندی غیرحرفه‌ای در آنجا مشغول به کار است که برای دریافت سؤال‌ها، ارائه‌ٔ اطلاعات مقدماتی درباره‌ٔ خدمات و مجموعه‌های کتابخانه، و هدایت کاربران به میز مرجع یا خدمتگاه عمومی دیگری در هنگام نیاز به کمک بیش‌تر، آموزش دیده است. وجود میز اطلاع‌رسانی از تعداد سؤالات ارشادی که توسط کتابداران مرجع دریافت می‌شوند می‌کاهد و به آنان امکان می‌دهد که فرصت بیش‌تری را صرف پرداختن به نیازهای مراجعانی کنند که به خدمات حرفه‌ای احتیاج دارند. واحدهای درون یک کتابخانه نیز ممکن است میز اطلاعات مستقل جداگانه داشته باشند.