فیلمنگاری، فیلمنگاشت، فیلمشناسی، فیلموگرافی، فیلمشناخت

سیاهه‌ای از فیلم‌های متحرک، معمولاً محدود به آثاری از یک کارگردان یا بازیگر خاص، در یک ژانر خاص، مربوط به دوره‌ٔ زمانی یا کشوری خاص، یا موضوعی بخصوص، که معمولاً برحسب الفبای عنوان، یا به ترتیب زمانی و بر اساس تاریخ پخش، سیاهه شده. مدخل‌ها در فیلمنگاشت، همه یا قسمتی از عناصر توصیفی زیر را شامل می‌شوند‌: تهیه‌کننده، توزیع‌کننده، کارگردان، بازیگران، تاریخ پخش، مدت نمایش، زبان،‌ رنگی یا سیاه و سفید، …

مقایسه کنید با‌:

discography