Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

fake

تقلبی؛ ساختگی؛ جعلی؛ بدلی

چیزی که اصل نیست، و معمولاً با هدف فریب یا کلاهبرداری، جعل شده؛ مثل «اشعار اوسیان» (The Poems of Ossian) که «جیمز مکفرسون» (James Macpherson) شاعر اسکاتلندی قرن ۱۸ ادعا می‌کرد ترجمهٔ دستنوشته‌‌های زبان باستانی گیلیک است، اما نهایتاً این ادعا رد شد.

نیز نگاه کنید به:

forgery