مشکوک‌التألیف، مشکوک‌المؤلف

اثری که بنابر شواهد ناقص یا تردیدآمیز، پدیدآورندگی آن به‌طور قطعی مشخص نیست و به یک یا چند نفر نسبت داده می‌شود. مثلاً بعضی از محققان معتقدند که آثار «ویلیام شکسپیر» توسط پدیدآورنده‌ٔ دیگری تألیف شده‌اند؛ اما شواهدی که مؤید چنین استدلالی باشند، قانع‌کننده نیستند.