Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

divided catalog

فهرست تفکیکی، فهرست جداگانه، فهرست مجزا

در دهه‌ٔ ۱۹۳۰، وقتی روشن شد که فهرست‌های لغتنامه‌ای دارند «دشوارکار» می‌شوند، کتابخانه‌های بزرگ در ایالات متحده شروع به تقسیم فهرست‌ها به دو بخش کردند‌‌: یکی برای شناسه‌های موضوعی، و دیگری برای شناسه‌های اصلی و افزوده بجز موضوع (پدیدآورنده، عنوان، فروست، …). سرانجام، بعضی از کتابخانه‌ها فهرست خود را به سه بخش (پدیدآورنده، عنوان، و موضوع) تقسیم کردند. نقص فهرست‌های تقسیم‌شده این بود که کاربر را ملزم می‌کرد از قبل بداند چه نوع از شناسه موردنیاز است (زیرا مثلاً شناسه‌های مربوط به آثاری که به‌وسیله‌ٔ یک پدیدآورنده‌ٔ بخصوص نوشته شده‌اند، جدای از آثار نوشته‌شده درباره‌ٔ همان شخص، نگهداری می‌شوند). اما وقتی این تصمیم‌گیری اولیه انجام شد، کاربر زمان و تلاش خود را صرف جستجو در میان شناسه‌هایی که از نوع دلخواه او نیستند، نمی‌کند.

مترادف با:

split catalog

نیز نگاه کنید به:

classified catalog