صفحه‌نگاشت، دیسک‌نگاشت، دیسک‌نگاری، صفحک‌نگاری

فهرست یا سیاهه‌ای از مضبوطات صوتی، معمولاً از آثار یک آهنگساز یا نوازندهٔ مشخص، در سبک یا ژانر خاص، یا مربوط به یک دوره‌ٔ زمانی معین. هر مدخل از صفحه‌نگاشت، همه یا بخشی از عناصر توصیفی زیر را ارائه می‌کند: عنوان اثر، نام آهنگساز و نوازنده (نوازندگان)، تاریخ ضبط، نام تولید‌کننده، شماره‌ٔ کاتالوگ تولیدکننده، و تاریخ نشر. به فهرستنویسی نظام‌مند مضبوطات صوتی، و به مطالعه‌ٔ ضبط صدا به‌عنوان یک رسانه‌ٔ بیانی هم اطلاق می‌شود. به شخصی که چنین فهرستی را گردآوری می‌کند، صفحه‌نگار (discographer) می‌گویند.

مقایسه کنید با:

filmography