فهرست لغتنامه‌ای، فهرست فرهنگی، فهرست قاموسی

نوعی فهرست، که قبل از تبدیل فهرستِ برگه‌ای به شکل ماشین‌خوان، به‌صورت گسترده در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گرفت و در آن، همه‌ٔ مدخل‌ها (مدخل‌های اصلی، افزوده، و موضوعی) و ارجاع‌های متقاطع در یک توالی الفبایی واحد قرار می‌گیرند- ‌برخلاف فهرستی که بر اساس نوع مدخل (پدیدآورنده، عنوان، موضوع) به قسمت‌های مجزا  تقسیم می‌شود.

مقایسه کنید با:

classified catalog