Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

courseware

درس‌افزار 

برنامه‌ای رایانه‌ای که برای کمک به مدرسان و کتابداران در ایجاد درس‌های مبتنی بر وب و تک‌آموزهای برخط، چه در پیوند با یک کتاب درسی سنتی و چه مستقل از دیگر مواد آموزشی، طراحی شده. درس‌افزار به آگاهی اندکی از «اچ‌تی‌ام‌ال» نیاز دارد و ممکن است نرم‌افزار مدیریت ارائه، توانایی استفاده از فایل‌های گرافیکی و صوتی/ ویدیویی، گپ برخط و بحث‌های دنباله‌دار، آزمون‌های خودسنجی، گاهشماری دوره، و نمره‌دادن را شامل شود.

مترادف با:

authorware