Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

core journal

مجله­ٔ هسته

مجله‌­ای تحقیقی که پژوهش­‌های گزارش‌شده در آن‌­ها چنان اهمیتی برای جامعهٔ آکادمیک دارد که آن نشریه برای دانشجویان، مدرسان، و پژوهشگران یک رشته یا زیررشته، ضروری تلقی می­‌شود. به همین علت، این مجله در مجموعه‌­های پیایندی کتابخانه‌های آکادمیک که پشتیبان برنامهٔ آموزشی و پژوهشی در آن حوزه هستند، گنجانده می‌شود.

در کتابخانه‌های عمومی، به یک نشریه‌ٔ ادواری اطلاق می‌شود که برای تأمین نیازهای اطلاعاتی طیف گسترده‌ای از کاربران به اندازه‌ای اهمیت دارد که در اکثر مجموعه‌های پیایندی عمومی حضور دارند.