اعلان حق نشر

اعلان رسمی وضعیت حقوقی که به روشنی در همهٔ نسخه‌های اثری که تحت حفاظت حق نشر می‌باشد و با مجوز مالک حق نشر منتشر شده، پدیدار می‌گردد. در ایالات متحده، این اعلان از سه قسمت تشکیل می‌شود: ۱) نماد “©” و کوته‌نوشت “.Copr” یا کلمهٔ “Copyright” و سپس ۲) سال نخستین انتشار و ۳) نام دارندهٔ حق نشر. در کتاب‌های چاپی، اعلان حق نشر در پشت صفحهٔ عنوان چاپ می‌شود.