Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

cookie

نَقش‌اَفکَن  

رشته‌ٔ کوچکی از داده‌ها که توسط خدمتگر وب تولید می‌گردد، و به رایانه‌ٔ متصل به اینترنت منتقل می‌شود و در مرورگر وب آن رایانه، در «فایل نقش‌افکن» (cookie file) ذخیره می‌گردد. هدف از طراحی نقش‌افکن‌ها در اصل این بوده که از طریق بازیابی از درونداد دیسک سخت کاربر (دروندادی که در دیدار قبلی فراهم آمده) زمان لازم برای ورود به پایگاه وب را کاهش دهند؛ اما می‌توان از آن‌ها برای تشخیص آنچه که کاربر در مراجعات قبلی، و در مراجعه به دیگر وبسایت‌ها مشاهده کرده، نیز استفاده کرد. کارکرد تخریبی احتمالی، نقش‌افکن‌ها را به موضوع بحث‌انگیزی در امر محرمانگی تبدیل کرده است. نرم‌افزار مرورگر وب را می‌توان طوری تنظیم کرد که کاربر بتواند در هنگام دریافت نقش‌افکن، آن را قبول یا رد کند، یا این که همه‌ٔ نقش‌افکن‌ها به طور خودکار، رد شوند. نرم‌افزار «‌مدیریت نقش‌افکن‌» (cookie manager) گزینه‌های بیش‌تری را ارائه می‌کند.