آموزش مداوم، آموزش مستمر  

آموزش رسمی برای کسانی که یک رتبه‌ٔ آکادمیک را طی کرده‌اند، به کار مشغول شده‌اند، و مایل‌اند با تغییرات و نوآوری‌های حوزه‌ٔ مربوط به خود همگام باشند. فرصت‌های آموزشی مستمر برای کتابداران ازجمله عبارت‌اند از دوره‌های آموزشی که به‌صورت برخط یا سنتی و از طریق یک مدرسه‌ٔ عالی کتابداری ارائه می‌شوند، مهارت‌آموزی توسط کارگزاران انتفاعی، کارگاه‌های آموزشی که مراکز خدمات کتابنگاشتی و انجمن‌های کتابداری، پشتیبانی مالی از آن‌ها را به عهده می‌گیرند، و نیز مطالعه‌ٔ مستقل.