مقالهٔ همایش، مقالهٔ کنفرانس

مقالهٔ اصیلی که به وسیلهٔ نویسنده(ها) در گردهمایی رسمی همتایان، معمولاً به دعوت گروهی از سازمان‌های حامی کنفرانس، ارائه می‌گردد و ممکن است متعاقباً در مجموعه مقالات آن منتشر شود. در حوزهٔ علوم، نتایج پژوهش‌های پیشگامانه غالباً در چنین همایش‌هایی به عموم عرضه می‌گردد.