Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

conference

کنفرانس، همایش  

نشست رسمی گروهی از افراد، یا نمایندگان چند نهاد به‌منظور بحث و/یا تصمیم‌گیری دربارهٔ موضوعات مورد علاقه‌ دوجانبه – مثل همایش سالانهٔ کتابداران، ناشران، و کارگزاران. مقالاتی که در چنین نشستی ارائه می‌شوند، وقتی به‌صورت گروهی منتشر شوند، «مجموعه مقالات» (proceedings) نامیده می‌شوند.

کوته‌نوشت:

conf.

مقایسه کنید با:

workshop

نیز نگاه کنید به:

conference name; library conference; preconference

به نشست رسمی نمایندگان تشکیل‌دهندهٔ مرجع قانونگذاری یا مدیریتی در یک نهاد حقوقی، که معمولاً با هدف بحث و اقدام دربارهٔ موضوعات مهم سازمانی برگزار می‌گردد، نیز اطلاق می‌شود.