Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

commercial journal

مجله‌ٔ انتفاعی

مجله‌ٔ پژوهشی یا تجاری که توسط یک شرکت انتفاعی منتشر می‌شود- در برابر مجله‌ای که توسط یک انتشارات دانشگاهی یا سازمان غیرانتفاعی (مثلاً یک جامعه‌ٔ پژوهشی یا انجمن حرفه‌ای) منتشر می‌گردد. افزایش بی‌حدومرز قیمت مجلات انتفاعی، برای کتابخانه‌هایی که این نوع مجله‌ها را مشترک می‌شوند، مسئله‌ٔ قابل توجهی است.