رایانش ابری

اصطلاح بازاریابی برای ارائهٔ فناوری‌های رایانش به‌مثابه یک خدمت و نه محصول، که امکان تبدیل هزینه‌کرد سرمایه به هزینهٔ عملیاتی را می‌دهد. در این مدل، نرم‌افزار، دسترسی به داده‌ها، و ذخیره در یک شبکه و به صورت یک خدمت فاوا(فناوری اطلاعات)ی اشتراکی به رایانه‌ها و دیگر دستگاه‌ها ارائه می‌گردد. کاربر نهایی تنها نرم‌افزار رابط را می‌بیند و نیازی نیست که از مکان فیزیکی یا پیکربندی سامانهٔ ارائه باخبر باشد.